Găsiți diferențele dintre cele 2

imagini (online și fizic) și veți

descoperi următoarea locație.